• Ołówek

KADRY I PŁACE

 

 

  • generujemy listy płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenia i o dzieło,
  • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia i o dzieło – na podstawie danych i informacji otrzymanych od Klienta,
  • generujemy i wysyłamy drogą elektroniczną deklaracje rozliczeniowe do ZUS,
  • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników,
  • zgłaszamy do ubezpieczeń nowo zatrudnionych pracowników,
  • prowadzimy teczki osobowe,
  • wystawiamy wypowiedzenia umów o pracę i świadectwa pracy  - na prośbę Zleceniodawcy,
  • generujemy i wysyłamy drogą elektroniczną deklaracje – PIT-4R i  PIT-11,
  • udzielamy wszelkich informacji dla potrzeb kontroli.