• Ołówek

CENNIK PODSTAWOWY

Księgi rachunkowe                                                                                                     od 400,00 zł

Podatkowa książka przychodów i rozchodów                                                              od 100,00 zł

Karta podatkowa                                                                                                        od   50,00 zł

Ryczałt ewidencjonowany                                                                                           od   50,00 zł

Kadry i płace (cena za 1 pracownika)                                                                                20,00 zł

 

USŁUGI DODATKOWE

Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca z winy Zleceniodawcy                                    50,00 zł

Reprezentowanie Klienta przed Organami w czasie trwania kontroli (1h)                          30,00 zł

Wypełnianie druków urzędowych (GUS, dokumenty aktualizacyjne)
i bankowych                                                                                                   3,00 zł (za 1 stronę)

Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń i o dzieło                                           5,00 zł za sztukę

Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników                            5,00 zł za sztukę

Wystawianie wypowiedzeń umów o pracę i świadectw pracy                                5,00 zł za sztukę

 

GRATIS

Zeznanie roczne podmiotu (PIT,CIT)

Dojazd i odbiór dokumentów w siedziby firmy Klienta.

 

       

Podane ceny są cenami netto i mogą ulec zmianie. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 pkt. 1 KC.